Kinderen

Kan jouw kind zijn emoties beter kwijt bij een dier? Begrijpt jouw kind dieren beter dan mensen? Leert jouw kind beter door te doen? Helpt de buitenlucht jouw kind ontladen? Komt jouw kind beter tot zijn recht in een prikkelarme omgeving?

Voor die kinderen biedt Zorg op Maat gespecialiseerde begeleiding. Gespecialiseerde begeleiding of dagbesteding kan nodig zijn door bijvoorbeeld: ADHD, ADD, ASS, NAH angstproblematiek of een andere diagnose waarbij het belangrijk is om ervaren en gespecialiseerde hulpverlening in te zetten.
Vaardigheden waarin kinderen spelenderwijs werken zijn bijvoorbeeld: ontwikkelen van sociale vaardigheden, omgaan met angsten, taakgericht leren werken, hulpvragen stellen, omgaan met emoties.
Voor elk kind stellen we in overleg met ouders en betrokken instanties een persoonlijk ontwikkelplan op. We hebben zowel de mogelijkheid om op de zaterdag als doordeweeks (na school) begeleiding te bieden.  Zorg op Maat Kasteelsche Hof biedt de begeleiding bewust buiten de thuissituatie in een voor kinderen prettige en neutrale omgeving. Tevens zorgt dit vaak voor de nodige ontlasting van ouders, broertjes en/of zusjes.
Om het geleerde actief te helpen generaliseren kan er een aantal afspraken thuis ingepland worden. De frequentie hiervan is afhankelijk van het leerpoces en wat hierin nodig is.
Begeleiding is zowel individueel als in een klein groepje mogelijk afhankelijk van de zorgvraag.
 

Volwassenen

Heb jij begeleiding nodig om (weer) tot leren te komen?  Heb jij ondervonden dat het bij jou belangrijk is dat je begeleiding ontvangt die echt bij jou past? Ben jij sfeer/prikkel gevoelig en kom je beter tot je recht in een rustige landelijke omgeving met dieren om je heen?

Voor volwassenen die gespecialiseerde begeleiding nodig hebben van pedagogische beroepskrachten met ruime ervaring, bieden wij Zorg op Maat.
Bijvoorbeeld bij: NAH, ASS, depressie, burn-out en persoonlijkheidsproblematiek. Wij bieden deze begeleiding bewust buiten de thuissituatie. Hiermee word je gestimuleerd actief deel te nemen. Wij bieden een gestructureerde omgeving die tal van mogelijkheden biedt jouw zelfredzaamheidsvaardigheden te vergroten.
Zorg op Maat Kasteelsche Hof maakt samen met jou en betrokkenen een begeleidingsplan op maat. Wij helpen jou met het generaliseren van de geleerde vaardigheden naar de thuis-of werksituatie. Hiervoor kunnen we ook begeleiding bij jou thuis inplannen.