versie 23 mei 2018
 
Bedankt voor je bezoek aan de website van Zorg op Maat Kasteelsche Hof.
 
Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring staat verwoord wat er gebeurt met persoonsgegevens, met welk doel dit gebeurd en hoe de gegevens worden bewaard en beveiligd.

 
1. Gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Zorg op Maat Kasteelsche Hof verzamelt enkel gegevens die nodig zijn om contact met jou of jouw contactpersoon op te nemen. Mocht je daarna kiezen om deelnemer te worden van Zorg op Maat Kasteelsche Hof dan gebruiken we jouw gegevens enkel om jou goed te kunnen begeleiden.
 
2. Over welke persoonsgegevens gaat het precies en waarom worden deze opgevraagd?
Doordat je de website bezoekt en een contactformulier invult worden je persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om de volgende gegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.
 
Jouw gegevens worden opgevraagd zodat we contact met je op kunnen nemen en om eventueel een samenwerking aan te gaan. Wanneer er na het kennismakingsgesprek besloten wordt om het aanmeldtraject te vervolgen, dan ontvang je een inschrijfformulier. In het inschrijfformulier staat welke gegevens en documenten nodig zijn. Wanneer je het inschrijfformulier ondertekent dan geef je toestemming voor het delen van gegevens met derden (denk bijvoorbeeld aan het sociaal wijkteam, het zorgkantoor, een eventuele behandelaar). Zorg op Maat Kasteelsche Hof deelt jouw persoonlijke informatie enkel wanneer dat noodzakelijk is voor het begeleidingstraject of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.
 
Met ‘verwerkers’ van gegevens, zoals onze boekhouder (die inzage heeft in facturen met adresgegevens) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Het personeel van Zorg op Maat Kasteelsche Hof tekent een geheimhoudingsverklaring zodra zij gaan werken met privacygevoelige informatie. 
 
3. Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
 
4. Gegevens zijn goed beveiligd.
Zorg op Maat Kasteelsche Hof neemt de bescherming van je gegevens serieus. Computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje voor de url. 
 
5. Hoe lang blijven gegevens bewaard?
Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De gegevens van bestaande deelnemers (cliënten) worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het begeleidingstraject. De gegevens van potentiële deelnemers worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: Zorg op Maat Kasteelsche Hof is wettelijk verplicht haar administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
 
6. Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen.
Wanneer je jouw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen dan kun je dit bespreken met onze privacyfunctionaris. Neem contact op zodat wij je zo snel mogelijk kunnen helpen. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Tot zo ver de privacyverklaring van Zorg op Maat Kasteelsche Hof.