Op 19-12-2019 heeft Sanne haar diploma behaald voor de vaktraining "Interventie met het paard”. Met deze opleiding kan Sanne kinderen en jongeren gaan begeleiden met behulp van het paard om nieuwe vaardigheden op verschillende leefgebieden aante leren en te versterken. Door het paard in te zetten tijdens de begeleiding is het kind bezig met ‘leren door te doen’, ook wel ervaringsleren genoemd. Doordat het kind in beweging is worden alle zintuigen geactiveerd.
 
Daarnaast zijn paarden van nature kuddedieren. Ze moeten goed samenwerken om te kunnen overleven. Ze zijn dan ook meesters in de non-verbale communicatie. Zelfs de kleinste verandering in het lichaam (denk daarbij aan ademhaling, spierspanning, kloppen van het hart, et cetera) worden door paarden herkend en ze reageren hierop. Dit wordt ook wel spiegelend gedrag genoemd. Deze zuivere feedback is helpend om meer bewust te worden van de effecten van gedachten, gevoelens en gedrag. Omdat paarden direct reageren op wat ze op dat moment ervaren, is het voor het kind heel duidelijk waar ze tegen aan lopen en wat ze kunnen ontwikkelen. Deze manier van leren wordt door kinderen vaak als prettig ervaren, omdat het laagdrempelig is. Met het paard worden situaties geoefend die in het dagelijks leven voorkomen. De transfer naar de thuissituatie staat centraal. Aan het einde van een sessie wordt er een huiswerkopdracht meegegeven, waarin het kind het geleerde in de thuissituatie kan gaan oefenen.